Mirva

Grann

Asiallasi.

Espoo sijaitsee metsien keskellä, meren rannalla. Samaan aikaan kaupunki on upea urbaani ympäristö.

Kaupunkia tulee kehittää edellä mainittujen ”kaksoissidoksessa”, työ ja luonto lähellä. Korona vuosi on ollut monelle yksinäisyyden ja etätyön vuosi. Luonnon arvo ja vaikutus jaksamiseen on noussut merkittävästi. Luonnosta on saatu voimaa ja valtaistumista!

Luontoarvot siirtyvät sukupolvelta toiselle. Ilmastonmuutosta ja luonnon köyhdyttämistä tulee määrätietoisesti hillitä. Luonto uusiutuu ja korjaa, sitä ei tule tuhota vaan eheyttää ja kehittää. Kiertotalous ja ekologinen ajattelu tulee juurruttaa nykyistä vahvemmin osaksi koulutusta, yrittämistä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Siirtyminen pois hiilestä, polttoöljystä ja maakaasusta tulee toteuttaa johdonmukaisesti ottamalla käyttöön lämmityksen ja sähköntuotannon ratkaisuja, jotka eivät vaadi polttamista. Espoossa on edistettävä päästöttömien ja tehokkaiden energiaratkaisujen nopeaa käyttöönottoa pienydinvoiman, geotermisten ratkaisujen sekä hukkalämmön talteenoton avulla.

Kestävää luontomatkailua tulee edistää Espoossa. Saaristo ja puistot tarjoavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistaa ja kasvattaa tulevaisuudessa tärkeää luontoyhteyttä.