Mirva

Grann

Asiallasi.

Laatua hoitoon

Sosiaali- ja terveysalan tärkein tavoite on tarjota ihmisille laadukasta, oikea-aikaista ja tasa-arvoista palvelua. Rajallisten resurssien kohdistaminen, rakenteet ja toimintamallit tulee olla kustannusvaikuttavia. Tiedolla johtaminen ja terveyden edistäminen ovat kaiken johtamisen ytimessä. Päätöksenteossa julkisen ja yksityisen palveluntuotannon tulee tukea toinen toisiaan – vastakkainasetteluun ei ole varaa.

 

Laaturekisterien tulee olla osa terveydenhoitoa, ja päätöksenteon pohjalla. Kansallisten laaturekisterien päätavoite on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.

Terveydenhuollosta tulee tehdä houkutteleva työpaikka. Alalla on turvattava mm. henkilöstön riittävyys, kompensaatio työstä, kohtuullinen työmäärä, hyvä johtaminen, mahdollisuus keskittyä omaa osaamista vastaavaan työhön, mahdollisuudet koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kauan eläköön virikkeellinen vanhuus

Elämme entistä pidempään. Eläköitymisen ja kuoleman välille mahtuu useita vuosikymmeniä. Vanhuuteen liitetään usein raihnaisuus ja avun tarve. Todellisuudessa meillä on valtava määrä ikääntyviä ihmisiä, jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti tai hieman avustettuina ja...

lue lisää

Terveys vaatii johtajuutta

Terveys - ja sosiaaliala on tulevien vuosien aikana suurien haasteiden edessä. Kassa hupenee ja tarve kasvaa. Digitalisaatio tuo apua vain oikein suunniteltuna, toteutettuna ja käytettynä. Nyt tarvitaan näkemystä ja kokemusta! Terveyden edistäminen tulee olla tärkein...

lue lisää