Mirva

Grann

Asiallasi.

Terveys – ja sosiaaliala on tulevien vuosien aikana suurien haasteiden edessä. Kassa hupenee ja tarve kasvaa. Digitalisaatio tuo apua vain oikein suunniteltuna, toteutettuna ja käytettynä. Nyt tarvitaan näkemystä ja kokemusta!

Terveyden edistäminen tulee olla tärkein tavoite kuntalaisten hyvinvoinnissa. Oikea-aikaisten, saavutettavien ja tehokkaasti tuotettujen palveluiden lisäksi huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän terveellisten elämäntapojen edistämiseen ja jokaisen omaan vastuuseen terveydestään.  Elämäntapasairauksien ja niiden haittojen vähentäminen terveellisellä ravinnolla, riittävällä fyysisellä aktiivisuudella ja kohtuuden noudattamisella on merkittävästi tehokkaampaa kuin mitkään lisäykset seurausten hoitamisen resursseihin.

Kaikesta huolimatta eteen voi tulle tilanne, että yksilö sairastuu. Tarvitsemme tutkimuksia ja toimenpiteitä ehkäisemään sairauksia sekä parantamaan diagnostiikkaa ja hoitojen vaikuttavuutta. Kehittämisen ja päätöksenteon edellytys on tiedolla johtaminen, ilman sitä päätös on vain paras arvaus. Lisäksi meidän tulee varmistaa yksilön tietosuoja, mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteensä ja vahvistaa yhdenvertaisuutta hoitojen saannissa.

Ihminen oikeus sujuvaan hoitoon pääsyyn ja inhimilliseen hoivaan tulee turvata palveluiden sisältö- ja asiakasnäkökulmasta.  Jonoissa tai katkeilevissa palveluketjuissa harva paranee. Välinpitämättömyys, tietämättömyys ja pelko voivat olla hoitoon hakautumisen esteitä. Sote -alan jonot tai palveluista toiseen pompottelu lisää kokonaiskustannuksia ja inhimillistä taakkaa. Täsmällinen ja nopea hoidon tarpeen arviointi on ensiarvoisen tärkeää.