Mirva

Grann

Asiallasi.

Luonto on voimaa

Luonto pärjää ilman ihmistä – ihminen ei ilman luontoa. Uusiutuvaa luontoa ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä, vaan arvostaa ja kunnioittaa.

Elämällä synergiassa eli yhteisössä luonnon kanssa, voimme itsekin paremmin. Elinympäristö käsittää ihmisen lähiympäristön, jossa hän elää toimii päivittäin. Siihen kuuluu sekä rakennettu että rakentamaton, luonnonvarainen ympäristö sekä elollinen ja eloton luonto. Kilpailukyky rakentuu kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita noudattaen.

Ympäristötietoisuus ja -teot vaativat yksilön resilienssiä ja kykyä muutokseen. Kiertotalouden ratkaisuilla jätteen määrää tulee merkittävästi vähentää. Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena tulee kaikessa päätöksenteossa ja kuntalaisten arjessa olla luonnonvarojen säästäminen ja materiaalien tehokas ja kestävä hyödyntäminen.

 

 

Kehitä luontoa – kerro tarina

Kuinka voimme elvyttämisen sijaan kehittää luontoa? Minulla oli tänään palaveri kolmen upean matkailualan yrittäjän kanssa. Keskustelimme alan haasteista, luonnosta ja kestävästä kehityksestä. Yksi tapahtuma-alan yrittäjä totesi, että he kertovat aina retkillään...

lue lisää